Herroepingsrecht

U heeft het recht om zonder opgaaf van redenen binnen 30 dagen af te zien van deze overeenkomst.
De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de datum van bestelling.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een eenvoudige verklaring (e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing om de huidige overeenkomst te herroepen.

U kunt gebruik maken van het onderstaande monsteropnameformulier, maar dit is niet verplicht.
Om de herroepingstermijn in acht te nemen, moet uw kennisgeving om gebruik te maken van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn worden verzonden.

Gevolgen van de herroeping

In geval van herroeping van uw kant uit deze overeenkomst zullen wij alle van u ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkopere standaard leveringsmethode die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte worden gesteld van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen, terugbetalen.
Wij gaan over tot de terugbetaling met behulp van dezelfde betaalmethode die u voor de eerste transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een andere methode; in ieder geval zal deze vergoeding voor u geen kosten met zich meebrengen.

Herroepingsformulier voorbeeld

(Gelieve enkel dit formulier in te vullen en terug te sturen naar contacteer@mevrouwgiselegastinet.com indien u zich wenst terug te trekken uit dit contract).

Ter attentie van:.....................................................................
Ik / wij (*) wensen u hierbij op de hoogte te stellen (*) van mijn / onze (*) beslissing tot opzegging van het contract voor de levering van diensten (*)
below: Besteld op (*) / Ontvangen op (*):.......................................
Naam van consument(en):.........................................
Adres van consument(en) :....................................................
Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van papieren kennisgeving):................................
Datum: .............................

Tevredenheidsgarantie/terugbetaling

Naast uw herroepingsrecht en indien de voorgestelde inhoud u niet tevreden stelt, kunt u te allen tijde een terugbetaling vragen door de contactpagina te bezoeken met behulp van het bovenstaande sjabloon.
Het volledige betaalde bedrag wordt binnen 14 dagen na de datum van uw schadeclaim terugbetaald.