Privacybeleid

Datum van laatste herziening: 26/02/2024

1. Identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

De site https://www.mevrouwgiselegastinet.com/ (hierna genoemd : « Site ») is ingesteld door IWS International Web Services AG (hierna genoemd « IWS »), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Industriestrasse 476300 Zug, Switzerland.

IWS verwerkt uw persoonsgegevens die zijn verzameld door deze Site (hierna genoemd : « Gegevens »).

Voor elke vraag met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw Gegevens door IWS, kunt u onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) per e-mail contacteren op het volgende adres : privacy@mevrouwgiselegastinet.com.

2. Informatie over de verwerking van uw Gegevens

2.1. Verzamelde Gegevens

De persoonsgegevens die wij over u verzamelen en verwerken via onze Site zijn de volgende :

 • Informatie over uw apparaat, zoals het IP-adres, cookie-ID, de pagina’s van de Site die via uw apparaat zijn bezocht en het tijdstip waarop uw apparaat onze Site heeft bezocht..
 • De persoonlijke informatie die wij verzamelen wordt verzameld via formulieren (Registratieformulier op de Website, Bestelformulier) en via de interacties die tussen u en onze website tot stand komen: Naam, Voornaam, Adres, Postcode, E-mailadres, Telefoon/Faxnummer, Geslacht, Leeftijd/Geboortedatum.

2.2. Doel

Wij gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden :

 • Volgen van bestellingen
 • Informatie / Promo-aanbiedingen
 • Statistieken
 • Contact
 • Websitebeheer (presentatie, organisatie, veiligheid)

2.3. Wettelijke grondslag

De verwerking van uw Gegevens met het oog op de beantwoording van uw vragen geschiedt op basis van uw toestemming.

De verwerking van uw Gegevens in het kader van het beheer van de commerciële relatie is gebaseerd op het gesloten contract.

De verwerking van het in de gaten houden van trends, marketing en reclame en bedrijfsontwikkeling is gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de ontwikkeling van ons bedrijf.

Wij baseren de verwerking ten behoeve van de exploitatie, beveiliging van de Site en verbetering van de Site op ons legitieme belang om de veiligheid van de platforms die wij beheren te waarborgen.

2.4. Bewaartermijnen

Wij slaan uw Gegevens op :

 • 5 jaar vanaf het laatste contact dat wij met u hebben gehad (bv. uw verzoek tot informatie) indien u geen klant bent; of
 • 5 jaar vanaf het einde van onze zakenrelatie als u een klant bent.

AAan het einde van de bovengenoemde bewaartermijnen zullen wij uw Gegevens wissen. Voordat deze perioden verstrijken, kunnen wij opnieuw contact met u opnemen om te bespreken of u instemt met een langere bewaring van uw Gegevens, in welk geval de hierboven vermelde perioden opnieuw zullen ingaan.

3. Ontvangers van de Gegevens

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij uw Gegevens doorgeven aan of toegang verschaffen tot onderstaande afdelingen en onderaannemers :

 • De afdeling communicatie en marketing van IWS, voor het beheer van de Site ;
 • Onze onderaannemer voor het beheer van de Site en voor de analyse van het verkeer van de Site ;
 • Onze onderaannemer die instaat voor het verloop en het technisch onderhoud van de Site ;
 • Onze onderaannemer die zorgt voor de hosting van de Site ;
 • Google, voor de oplossing van de statistische cookie-analyse (zie hun privacybeleid ).

IWS kan uw gegevens bekendmaken aan derden wanneer de wet of een rechterlijke uitspraak dat toestaat en voorschrijft, of wanneer de bekendmaking noodzakelijk is voor de bescherming en verdediging van haar rechten.

Afgezien van deze gevallen zullen uw Gegevens niet worden overgedragen aan of toegankelijk gemaakt voor derden zonder uw voorafgaande toestemming.

4. Uw rechten

U hebt het recht van toegang tot uw Gegevens, het recht te verzoeken om rechtzetting, wissing of draagbaarheid ervan, alsook het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw Gegevens, uw toestemming in te trekken en richtlijnen vast te stellen betreffende het lot van uw Gegevens na uw overlijden.

U hebt ook de mogelijkheid om op elk moment bezwaar aan te tekenen :

 • Verwerking ten behoeve van klantenwerving door IWS ;
 • Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, voor verwerking op basis van de legitieme belangen van IWS.

Deze rechten kunnen te allen tijde worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar : privacy@mevrouwgiselegastinet.com

> U hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in uw land.

5. Cookies

Browsen op deze Site resulteert in het plaatsen van cookies.

5.1. Wat is een cookie ?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en waarmee een aantal Gegevens over uw surfgedrag worden verzameld (bv. datum, tijd en aantal bezoeken, bron van aankomst, voorkeuren).

5.1.1. Interne cookies en cookies van derden :

Een cookie van een derde partij wordt op uw apparaat geplaatst door een server van een ander domein dan de Site. Deze derden installeren cookies wanneer u verbinding maakt met hun pagina’s of wanneer u onze Site raadpleegt. Met deze cookies kunnen wij het gedrag op een netwerk van sites volgen, door de geschiedenis van bezoeken te analyseren voor doelgerichte doeleinden. IWS heeft geen toegang tot deze cookies, in tegenstelling tot interne cookies die rechtstreeks door onze Site worden beheerd.

5.1.2. Permanente en sessiecookies :

Permanente cookies worden op uw apparaat opgeslagen tot hun vervaldatum (maximaal 6 maanden) of tot u ze verwijdert.

Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

5.2. Hoe kunt u cookies beheren ?

5.2.1. Cookies aanvaarden, weigeren of instellen bij uw eerste bezoek

Het plaatsen van cookies op uw apparaat veronderstelt dat u uw toestemming hebt gegeven, of dat wij een rechtmatig belang hebben in het geval van strikt noodzakelijke cookies. Zodra u dus op onze Site komt, geeft een informatiebanner aan dat wij deze technologie gebruiken en dat u, door uw browsen voort te zetten, het plaatsen van cookies op uw apparaat aanvaardt.

U kunt ze echter op elk moment instellen door op de volgende link te klikken : Cookies instellen via uw browser.

Het verwijderen van functionele cookies, die noodzakelijk zijn voor IWS om inhoud te leveren, kan ervoor zorgen dat u geen toegang meer heeft tot bepaalde content op de Site.

IWS wijst alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan de verslechterde werking van haar Site ten gevolge van de onmogelijkheid om de cookies die nodig zijn voor de werking van de Site op te slaan of te raadplegen, en waarvan u de plaatsing zou hebben geweigerd of om de afschaffing zou hebben verzocht.

5.2.2. Cookies aanvaarden, weigeren of instellen via uw browser

U kunt uw browser zo instellen dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen of juist worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens de afzender ervan. U kunt uw browsersoftware ook zo configureren dat u de mogelijkheid krijgt om cookies te aanvaarden of te weigeren voordat een cookie waarschijnlijk op uw apparaat wordt opgeslagen.

Het beheer van cookies verschilt naargelang de configuratie van elke browser. Voor meer details kunt u op de onderstaande links klikken :

De door u gekozen instellingen kunnen invloed hebben op uw vermogen om op het internet te surfen en toegang te krijgen tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen.

5.3. Welke cookies gebruiken wij ?

5.3.1. Strikt Noodzakelijke Cookies

Deze cookies zorgen voor de essentiële functionaliteit van de Site en de werking ervan. Ze kunnen niet uit onze systemen worden verwijderd. U kunt uw browser echter zo instellen dat het gebruik van deze cookies wordt geblokkeerd of dat u wordt ingelicht inzake het gebruik ervan. Als u dat doet, is het mogelijk dat sommige delen van de Site niet werken.

Het gebruik van deze cookies door onze Site is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om de veiligheid, technische werking en toegankelijkheid van de Site en onze verschillende diensten te verzekeren.
De strikt noodzakelijke cookies die worden gebruikt zijn :

NAAM VAN COOKIE
DOMEIN
VERVALPERIODE
OMSCHRIJVING
JSESSIONID
.nr-data.net
Sessie

Een algemeen platform sessie-cookie, gebruikt door sites geschreven in JSP. Meestal gebruikt om een anonieme gebruikerssessie door de server te laten onderhouden.

_cfduid
.mevrouwgiselegastinet.com
1 maand

Cookie geassocieerd met sites die CloudFlare gebruiken, gebruikt om het laden van pagina’s te versnellen. Volgens CloudFlare wordt dit gebruikt om eventuele beveiligingsbeperkingen op basis van het IP-adres waar de bezoeker vandaan kwam, op te heffen. Het bevat geen identificerende informatie over de gebruiker.

_csrf
.mevrouwgiselegastinet.com
Sessie

Garandeert de veiligheid van het surfen van bezoekers door te voorkomen dat verzoeken van de ene site aan de andere worden vervalst. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van zowel de website als de bezoeker.

_GRECAPTCHA
.google.com
6 maanden

Essentiële cookie, gebruikt door de Google reCAPTCHA-dienst.

NID
.google.com
6 maanden

Gebruikt door Google-diensten om gebruikersvoorkeuren te onthouden (taal, ...)

5.3.2. Prestatiecookies

Met deze cookies kunnen wij anoniem het aantal bezoeken aan onze pagina’s analyseren (aantal bezoeken, bezoekersactiviteit, frequentie van terugkeer), hoe u op onze Site surft, alsook de prestaties van de Site.

Voor dit doel kunnen door Google andere (derde-partij) cookies op uw apparaat worden geplaatst. Deze cookies vallen onder het eigen gegevensbeschermingsbeleid van Google, dewelke kan worden geraadpleegd door op de volgende link te klikken : https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=fr

Indien u deze cookies niet wenst te aanvaarden, gelieve dan rubriek 5.2.2 te raadplegen om uw browser overeenkomstig te configureren. De gebruikte prestatiecookies zijn :

NAAM VAN COOKIE
DOMEIN
VERVALPERIODE
OMSCHRIJVING
_ga
.mevrouwgiselegastinet.com
2 jaar

Geassocieerd met Google Universal Analytics. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer als klant-ID toe te wijzen. Het wordt opgenomen in elke pagina-aanvraag op een site en gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor siteanalyse-rapporten.

_gid
.mevrouwgiselegastinet.com
1 dag

Geassocieerd met Google Universal Analytics. Het bewaart en actualiseert een unieke waarde voor elke bezochte pagina.

5.3.3. Doelgerichte cookies

Deze cookies stellen ons in staat u gepersonaliseerde reclame aan te bieden op basis van uw surfgedrag op de Site of het beheer van onze reclamecampagnes.

Deze cookies kunnen op onze Site worden geactiveerd door onze reclamepartners en worden gebruikt om uw interesses te profileren. Indien u deze cookies niet wenst te aanvaarden, gelieve dan rubriek 5.2.2 te raadplegen om uw browser overeenkomstig te configureren. De gebruikte doelgerichte cookies zijn :

NAAM VAN COOKIE
DOMEIN
VERVALPERIODE
OMSCHRIJVING
_fbp
.mevrouwgiselegastinet.com
3 maanden

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten aan te bieden, zoals courante advertenties van externe adverteerders.

_gcl_au
.mevrouwgiselegastinet.com
3 maanden

Gebruikt door Google AdSense om de effectiviteit te testen van advertenties op websites die hun diensten gebruiken.

fr
.facebook.com
3 maanden

Bevat een combinatie van een unieke browser- en gebruikersidentiteit, gebruikt voor doelgerichte reclame.

sb
.facebook.com
1 jaar

Hiermee kunt u uw browser veilig identificeren.

IDE
.doubleclick.net
1 jaar

Deze cookie verschaft informatie over de manier waarop de eindgebruiker de website gebruikt en over de reclame die de eindgebruiker mogelijk heeft gezien voordat hij de website bezocht.

outbrain_cid_fetch
.mevrouwgiselegastinet.com
5 minuten

Deze cookie bepaalt hoe de gebruiker toegang heeft gekregen tot de website. Deze informatie wordt door de beheerder van de website gebruikt om de doeltreffendheid van zijn marketing te meten.