Welkom bij de algemene voorwaarden van
www.mevrouwgiselegastinet.com

Geüpdatet op 25/05/2024

Het doel van deze pagina is om u te helpen antwoorden te vinden op vragen die u mogelijk hebt over uw bestelling of het gebruik van onze diensten.

De huidige algemene voorwaarden

Beschrijf alle producten en diensten (hierna ‘onze producten’ of ‘onze diensten’ of ‘elektronische diensten’ genoemd) die Digixpert SA (hierna ‘DigiXpert’ of ‘wij’ genoemd) aanbiedt via haar website www.mevrouwgiselegastinet.com (hierna ‘mevrouwgiselegastinet.com’ genoemd) of een andere URL die dat adres kan vervangen.

Definieer de relatie tussen de gebruiker (hierna ‘u’), Digixpert SA (hierna ‘DigiXpert’ of ‘wij’) en de aanbieders van DigiXpert (hierna ‘onze aanbieders’ of ‘onze betalingsverwerkers’).

Door gebruik te maken van onze diensten en/of producten gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. In geval van niet-aanvaarding van de voorwaarden dient u te stoppen met het gebruik van onze diensten en/of producten.

Wij raden u aan om dit document zeer zorgvuldig te lezen.

Over mevrouwgiselegastinet.com

De website mevrouwgiselegastinet.com is eigendom van DigiXpert SA ; Voie du Chariot 3, 1003 Lausanne, Suisse.

Waarschuwing

DigiXpert stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat u elektronische diensten van de hoogste kwaliteit ontvangt en om u te voorzien van vermakende inhoud.

DigiXpert kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van uw handelingen met betrekking tot uw persoonlijke interpretatie van de geleverde inhoud.

De informatie die met onze diensten en/of producten wordt gepresenteerd, kan in geen geval een aanbeveling vervangen die u hebt ontvangen van professionals op juridisch, medisch, financieel of enig ander gebied.

In deze context wordt uitdrukkelijk verstaan dat Digixpert SA amusementsinhoud van louter culturele en recreatieve aard aanbiedt.

Als gevolg hiervan is de klant of gebruiker of bezoeker zich ervan bewust dat alle inhoud die in verband met de diensten wordt verspreid, puur recreatief van aard is en dat de figuur Gisele fictief is en dat er door de klant geen actie mag worden ondernomen.

Alle inhoud wordt dus ter informatie gegeven en de klant of gebruiker of bezoeker mag op deze manier geen juridisch, medisch, financieel of psychologisch advies inwinnen. U erkent dan ook dat de inhoud die u ontvangt onderworpen is aan uw eigen interpretatie.

De verkochte inhoud is in geen geval een gepersonaliseerde voorspellingslezing of een dienst die bestaat uit het uitvoeren van een ritueel, maar de levering van gedematerialiseerde documenten die op een geautomatiseerde manier worden verzonden en waarvan de inhoud enkel voor amusementsdoeleinden is bestemd.

U erkent dat de verzonden inhoud geen juridisch, psychologisch, medisch, professioneel of financieel karakter heeft.

Deze inhoud mag in geen geval een vervanging zijn voor een medische of psychologische diagnose die alleen door een medische of gezondheidsprofessional kan worden beoordeeld. Digixpert SA en haar leveranciers zijn niet verantwoordelijk voor handelingen, beslissingen of interpretaties die u na een aankoop uitvoert.

Het is daarom duidelijk dat Digixpert SA ervoor kan kiezen om vragen van de klant niet te beantwoorden indien deze vragen betrekking hebben op occulte praktijken (in het bijzonder spellingsverwijdering, hekserij, magie, enz.) en op eender medisch vlak.

Toegang tot onze diensten

Wanneer u de website mevrouwgiselegastinet.com gebruikt, kunt u onder meer genieten van:

Een (gratis) proefperiode,

De prijzen voor onze producten en diensten zijn altijd duidelijk aangegeven.
Houd er rekening mee dat de elektronische diensten die door mevrouwgiselegastinet.com worden aangeboden, onderhevig zijn aan btw als u in de Europese Unie (EU), IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zuid-Afrika woont. Het btw-bedrag, berekend volgens het tarief dat van kracht is in het land waar u woont, is inbegrepen in het bedrag van uw deelname.

Al onze betaalde producten en diensten zijn onderhevig aan registratie op onze site en worden gedekt door een tevredenheidsgarantie waarvan de duur altijd duidelijk wordt aangegeven.

Hoe kan ik profiteren van het aanbod voor een ‘eerste gratis proefabonnement’? Wat gebeurt er vervolgens?

Om te profiteren van de gratis proefaanbieding gaat u naar de website mevrouwgiselegastinet.com en klikt u op ‘eerste gratis proefaanbieding’. Geef de benodigde persoonlijke gegevens op, inclusief een geldig e-mailadres.

Wij willen uw aandacht vestigen op het belang van het verstrekken van volledige en nauwkeurige persoonlijke gegevens. Dit helpt ons om de kwaliteit van onze diensten te waarborgen. Voor meer informatie over de bescherming van uw persoonlijke gegevens, zie ons Privacybeleid; u kunt uw recht op controle over uw persoonlijke gegevens uitoefenen op de GDPR-pagina.

De gratis proefperiode op mevrouwgiselegastinet.com houdt geen enkele verbintenis van uw kant in.

Na het versturen van uw aanvraag (ongeveer 2 uur) ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres het resultaat van de gratis proefaanbieding, vergezeld van een betalend aanbod waarvan de prijs duidelijk wordt aangegeven. Het staat u volledig vrij om dit nieuwe aanbod te aanvaarden of te negeren. Indien u dit nieuwe aanbod negeert, ontvangt u een aantal herinneringen die u ook kunt negeren.

U kunt zich op elk moment uitschrijven voor elke mededeling die door mevrouwgiselegastinet.com wordt verstuurd. (Zie ‘Hoe kan ik me uitschrijven?’)

Hoe bestelt u producten in de Occulte Winkel? Wat gebeurt er vervolgens? Ga naar de website mevrouwgiselegastinet.com en klik op ‘Occulte Winkel’. Selecteer het product of de producten die u wilt bestellen en klik op ‘Bestellen’. Geef de benodigde persoonlijke gegevens op, inclusief een geldig e-mailadres.

Voor meer informatie over de bescherming van uw persoonlijke gegevens kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Het bestellen van een product in de ‘Occulte Winkel’ van de website mevrouwgiselegastinet.com houdt geen verplichting in voor een betalend abonnement. Na het doen van uw betaling (zie het gedeelte ‘Hoe te betalen?’ van dit document), ontvangt u een bevestigingsbericht op het door u opgegeven e-mailadres. U ontvangt vervolgens het bestelde product op het door u opgegeven e-mailadres. Later zal u andere betalende inhoud worden aangeboden. De prijs daarvan wordt duidelijk aangegeven. Het staat u vrij om deze nieuwe aanbiedingen te accepteren of te negeren.

Hoe te betalen?

Op mevrouwgiselegastinet.com kunt u online betalen via een volledig beveiligd banknetwerk. De volgende betaalmethoden worden aangeboden door onze betaalprocessors of PCI-DSS-compatibele leveranciers: Wij voegen nooit verzendkosten toe. Afhankelijk van het land waar u woont, kan uw bank kosten in rekening brengen voor het omrekenen van valuta of verschillende belastingen. In geen geval zullen wij u deze kosten in rekening brengen.

Op mevrouwgiselegastinet.com worden betalingen gedaan in de valuta van het land waar je woont. Indien dit niet het geval is, wordt de valuta duidelijk aangegeven.

U voert de vertrouwelijke gegevens van uw creditcard in op een beveiligd platform dat volledig wordt beheerd door onze PCI-DSS-compatibele betalingsverwerkers of leveranciers. DigiXpert heeft in geen geval toegang tot deze volledig beveiligde zone.

Als uw creditcard wordt geweigerd, zullen onze PCI-DSS-compatibele betalingsverwerkers of leveranciers de betaling opnieuw verwerken binnen de opgegeven termijnen, zo vaak als de huidige regels toelaten.

Om de dienst en/of productkwaliteit te optimaliseren, behouden wij ons het recht voor om één of meerdere betaaloplossingen die door onze PCI-DSS-compatibele betalingsverwerkers of leveranciers worden aangeboden, toe te voegen, te verwijderen, op te schorten of te vervangen, tijdelijk of permanent, zonder u daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

Hoe krijg ik mijn geld terug?

Alle betaalde producten die beschikbaar zijn op mevrouwgiselegastinet.com worden gedekt door een totale tevredenheidsgarantie, waarvan de duur altijd duidelijk wordt aangegeven.

U kunt te allen tijde uw geld terugkrijgen door naar de pagina Recht van herroeping/Recht op terugbetaling van de website mevrouwgiselegastinet.com te gaan. Schrijf “Terugbetalingsverzoek’ en de naam van het product waarvoor u een terugbetaling wenst in het tekst-vak van het bericht.

Onze klantendienst zal de terugbetaling verwerken op de rekening die verbonden is met de bankpas die u hebt gebruikt voor de betaling.

Om optimaal te kunnen profiteren van deze terugbetalingsgarantie, vestigen wij uw aandacht op het belang van het verstrekken van volledige en juiste informatie (uw voor- en achternaam en uw volledige postadres).

Voor meer informatie over de bescherming van uw persoonlijke gegevens kunt u ons Privacybeleid raadplegen.

Hoe kan ik me afmelden?

Als u zich wilt afmelden voor al onze diensten, kunt u een verzoek indienen op de contactpagina van de website mevrouwgiselegastinet.com of via de afmeldlink in de e-mails die u ontvangt.

De afmeldlink verschijnt in alle door Gisele verzonden e-mails.

Klantendienst

Om u te voorzien van hoogwaardige diensten en producten en om direct te kunnen reageren op de meeste van uw opmerkingen en klachten, heeft DigiXpert een klantenservice opgezet.

De klantendienst neemt alleen per e-mail contact met u op.

Onze agenten zijn volledig gekwalificeerd om uw vragen te beantwoorden of om u opnieuw uw elektronische diensten te sturen indien deze niet zouden zijn ontvangen.

Voor een verzoek om terugbetaling verwijzen wij u naar de sectie ‘Hoe krijg ik mijn geld terug’ of naar de pagina ‘Herroepingsrecht’ van deze voorwaarden.

Garanties

Onze diensten zijn onderworpen aan een middelenverbintenis en worden geleverd binnen technisch redelijke grenzen. We hopen dat u er met plezier gebruik van maakt.

Onze diensten worden echter gedekt door een beperkte garantie met betrekking tot de resultaten van de gratis proefperiode en/of verdere uitgebreide beoordelingen. Onze diensten worden geleverd op een ‘ZOALS HET IS’ en ‘ZOALS BESCHIKBAAR’ basis.

Tenzij anders bepaald in deze voorwaarden, mogen noch DigiXpert, noch haar leveranciers specifieke verbintenissen aangaan of voorspellingen doen met betrekking tot de producten en/of diensten, expliciet of impliciet met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de geschiktheid voor een bepaald gebruik.

Wij gaan bijvoorbeeld geen verbintenissen aan met betrekking tot de inhoud van de producten en/of diensten, de specifieke voordelen die van de producten en/of diensten worden verwacht, hun beschikbaarheid of hun vermogen om aan uw behoeften te voldoen.

Wij willen de gebruikers eraan herinneren dat onze producten en diensten uitsluitend worden geleverd voor recreatieve en culturele doeleinden. Zonder de reikwijdte van het voorgaande te beperken, garandeert DigiXpert niet de nauwkeurigheid, tijdigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de DigiXpert-website, de informatie of de resultaten die voortvloeien uit het gebruik van de DigiXpert-website, of de afwezigheid van virussen of fouten op de DigiXpert-website.

In sommige rechtsgebieden waarin wij onze diensten aanbieden, kunnen bepaalde garanties niet worden uitgesloten. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij elke garantie uit.

Aansprakelijkheidsbeperking

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn DigiXpert, haar leveranciers en dienstverleners op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig direct of indirect verlies van winst, inkomen of gegevens, of voor enige indirecte, bijzondere, gevolg-, belastende of bestraffende schade, voortvloeiend uit of in verband met een contract of onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid, of anderszins voortvloeiend uit het gebruik van alle of een deel van de internetpagina's, of gelinkt aan dergelijk gebruik, zelfs als DigiXpert op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de totale aansprakelijkheid van DigiXpert, haar leveranciers en dienstverleners met betrekking tot eventuele claims die voortvloeien uit deze voorwaarden, met inbegrip van eventuele impliciete garanties, beperkt tot het bedrag dat u ons hebt betaald voor het gebruik van onze diensten.

In geen geval zal DigiXpert, haar leveranciers of dienstverleners aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die zij redelijkerwijs niet konden voorzien.

Wij erkennen dat u in sommige landen bepaalde rechten heeft als consument. Niets in deze voorwaarden beperkt de wettelijke rechten van de consument die niet contractueel kunnen worden afgedwongen.

Intellectuele eigendom en merkbescherming

Behalve afbeeldingen die niet onderworpen zijn aan auteursrecht, is de inhoud van de mevrouwgiselegastinet.com website inclusief, zonder beperking, tekst, afbeeldingen, merken, logo's, acroniemen, algoritmen, software, muziek, geluid, foto's, video's, tekeningen of andere materialen in advertenties gesponsord of verzonden via elektronische post, commerciële informatie geproduceerd en gepresenteerd door de mevrouwgiselegastinet.com website of haar leveranciers of adverteerders, beschermd door het intellectueel eigendomsrecht, merkenrecht, patentrecht of enige andere wet erkend door de wetgeving van kracht in het land van vestiging van DigiXpert.

Door het accepteren van deze voorwaarden gaat u ermee akkoord de informatie op mevrouwgiselegastinet.com niet te kopiëren, te gebruiken, te exploiteren, te reproduceren of te distribueren en er geen producten van te maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DigiXpert.

Beëindiging

DigiXpert behoudt zich het recht voor om u permanent de toegang tot de aangeboden diensten te weigeren en uw klantenaccount onmiddellijk te sluiten in geval van overtreding van deze voorwaarden.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Als gebruiker kan de wetgeving die van kracht is in uw woonplaats van toepassing zijn op uw online activiteiten met www.mevrouwgiselegastinet.com. Wij raden u altijd aan om lokaal juridisch advies in te winnen. We nodigen u echter uit om ons te laten weten of u zich zorgen maakt, zodat we een oplossing kunnen overwegen.

In het geval van een geschil met betrekking tot deze voorwaarden behouden wij ons het recht voor om een rechtszaak aan te spannen voor de rechtbanken van elke plaats die wij geschikt achten. Over deze voorwaarden.

De voorwaarden treden in werking op de datum waarop u ze accepteert en blijven voor onbepaalde tijd van toepassing, tenzij u ervoor kiest om u uit te schrijven van de dienst (zie ‘Hoe kan ik mij uitschrijven?’).

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bijvoorbeeld om wijzigingen in de wetgeving of wijzigingen in onze diensten en/of producten weer te geven. Wij raden u aan deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

De wijzigingen gelden niet met terugwerkende kracht en zijn van kracht op de datum van de update die bovenaan dit document staat aangegeven. Indien u de wijzigingen in de voorwaarden niet accepteert, dient u te stoppen met het gebruik van onze diensten en/of producten.

Door gebruik te blijven maken van onze diensten en/of producten nadat de voorwaarden zijn gewijzigd, bevestigt u dat u de bepalingen van de voorwaarden, die herzien werden, hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt daaraan gebonden te zijn.

Scheidbaarheidsclausule

Indien een bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde rechtbank of autoriteit ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar wordt verklaard, wordt de betreffende bepaling geacht geen deel uit te maken van deze voorwaarden, mits het resultaat de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in dat rechtsgebied niet aantast en de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de voorwaarden in een ander rechtsgebied niet aantast.

Hoe contacteer ik jullie?

Voor opmerkingen of vragen over de voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina van de website mevrouwgiselegastinet.com.